HOT HOT HOT: Việc làm miễn phí dành cho Ứng viên & Học viên Esuhai - Kaizen.Xem ngay!
Kaizen luôn chào đón & hỗ trợ
Khóa đào tạo tiếng Nhật theo hợp đồng
Khóa đào tạo tiếng Nhật theo hợp đồng (đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp; liên kết đào tạo; ủy thác đào tạo;…): thời gian đào tạo,
nội dung đào tạo, địa điểm đào tạo, học phí đào tạo, hình thức đào tạo, trách nhiệm của mỗi bên,… sẽ được thỏa thuận cụ thể tại hợp đồng giữa hai bên.
scroll top