Chiêu sinh khai giảng lớp tiếng Nhật các trình độ tháng 03/2024
29/02/2024
117
0
Đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật để phục vụ cho công việc và đi Nhật học tập, làm việc của các bạn ứng viên, tháng 03/2024, KaizenYoshidaSchool tiếp tục khai giảng các lớp tiếng Nhật tại trụ sở Tp. Hồ Chí Minh cùng các trung tâm liên kết trên toàn quốc.
Xem chi tiết
scroll top