Chiêu sinh khai giảng lớp tiếng Nhật Thực tập sinh tháng 10/2021
02/10/2021
813
0
“Nghỉ dịch chứ không nghỉ học”. Tháng 10 này, Esuhai – Kaizen tiếp tục chiêu sinh và khai giảng lớp tiếng Nhật dành cho những bạn muốn đi Nhật làm việc trong năm 2022 tới để thay đổi CÔNG VIỆC – MỨC LƯƠNG – CUỘC SỐNG – MÔI TRƯỜNG – CÁC MỐI QUAN HỆ & SỰ NGHIỆP TƯƠNG LAI.
Xem chi tiết
scroll top