13/11/2018
6584
0
Quy tắc cuộc sống

Ý nghĩa của sự nỗ lực hàng ngày, trong suốt 1 năm được thể hiện trực quan qua 2 phép tính tưởng chừng rất đơn giản dưới đây.

 

Quy tắc 1,01: 1,01^365=37,8
“Từng chút, từng chút nỗ lực, chẳng mấy chốc sẽ có được sức mạnh to lớn”.

Quy tắc 0.99: 0,99^365=0,03
“Ngược lại, nếu ngày càng lười nhác, chẳng mấy chốc sức mạnh sẽ biến mất”.

Nếu chúng ta áp dụng quy tắc này trong nỗ lực hàng ngày, 1,01 nghĩa là chỉ thêm 1% nỗ lực mỗi ngày, trong khi 0,99 nghĩa là giảm 1% mỗi ngày. Giữa 1,01 và 0,99 chỉ cách nhau 0,02 nhưng Sự khác biệt sau 1 năm (365 ngày) kết quả cho ra hoàn toàn trái ngược nhau. Với những ai thêm 1% nỗ lực mỗi ngày, cuối cùng người đó sẽ được 37,8, trong khi ai bớt đi 1% mỗi ngày, cuối cùng người đó sẽ chỉ còn 0,03. Nếu chúng ta làm tỷ lệ so sánh hai kết quả này, thì kết quả tỷ lệ là 1.260 (37,8/0,03).

Nếu mỗi ngày chúng ta cố gắng từ 1,01 và dần dần tăng lên thì kết quả sẽ cao hơn. Vậy thì hãy cùng cố gắng thêm 1 chút, mỗi ngày mỗi ngày nhé!Hai quy tắc nhìn thì rất dễ, rất đơn giản nhưng mang nhiều hàm ý bên trong!

scroll top