10/02/2012
3542
0
Hướng dẫn cách xem kết quả Kỳ thi năng lực Nhật Ngữ tháng 12 năm 2012

Thứ ba ngày 7 tháng 2, giấy báo kết quả kỳ thi năng lực Nhật Ngữ được tổ chức vào tháng 12 năm 2011 đã được gửi đến địa chỉ của các bạn. Các bạn đều đã nhận được? Và đều có kết quả tốt? Dưới đây là cách xem thông tin trên phiếu báo kết quả thi, các bạn hãy tham khảo để xem kết quả của mình nhé. Các bạn thi đậu cũng như các bạn chưa đạt đều cùng xem kết quả nội dung điểm các phần trên giấy báo để biết được điểm còn yếu của mình, từ đó tập trung ôn tập bổ sung cho phần còn yếu để có kết quả tốt hơn cho kỳ thi sắp tới nhé.

★ Cách tính điểm thi

Điều kiện để đậu kỳ thi năng lực Nhật Ngữ:

 1) Đạt tổng điểm trên điểm yêu cầu

 2) Điểm các phần thi đạt trên điểm chuẩn quy định cho mỗi phần

Vì thế, nếu có một phần nào điểm dưới điểm chuẩn thì tổng điểm có cao vẫn không đậu.  

Điểm của mỗi phần ở các cấp thi N1~N3, N4~N5 là khác nhau. Dưới đây là bảng điểm đậu và điểm chuẩn của mỗi phần thi.

★ Cách xem phiếu báo kết quả

(Nhấn vào hình trên để xem với kích thước lớn)
Nguồn: Thông tin từ trang web tổ chức Năng lực Nhật Ngữ (http://www.jlpt.jp/guideline/results)

scroll top