8/8
2006
thành lập kaizen
Tại 79 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình
thuộc công ty Anvina (tiền thân của Cty TNHH Esuhai)
79 Xuân Hồng
2R - 2R1 bình giã
8
2013
chuyển địa điểm
Về 40/12 - 40/14, Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình
40/12 - 40/14 ấp bắc
scroll top