21/08/2019
722
0
Các Lễ hội Nhật Bản đặc sắc 2019 - 2020

Trên đây là tổng hợp một số Lễ hội Nhật Bản đặc sắc sẽ diễn ra trong năm 2019 và mùa xuân 2020. Đây là dự kiến, lịch cụ thể có thể thay đổi tùy tình hình thực tế.

 

Nguồn: Sưu tầm

scroll top