Tin tức & Sự kiện

Theo dòng Tin tức & Sự kiện Trung tâm Nhật Ngữ Cải Tiến (KaizenYoshidaSchool), các thông tin bổ ích từ Nhật Bản dành cho khách hàng & học viên

Tin tức

HIỆU TRƯỞNG - GIÁM ĐỐC LÊ LONG SƠN TRÊN RADIO JAPAN (NHK WORLD)

20/12/2017 09:53 (GMT+7)

Ngày 1/11/2017, Nhật Bản ban hành luật mới nhằm bảo vệ các thực tập sinh kỹ năng nước ngoài làm việc tại Nhật Bản. Trong mục "Kết nối Việt - Nhật" tuần này, mời các bạn tìm hiểu những thay đổi trong luật mới này và tác động đối với Việt Nam thông qua cuộc nói chuyện với ông Lê Long Sơn, Tổng giám đốc của Esuhai, công ty chuyên phái cử thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản. Trước đó là mục "Hồi âm thư thính giả".

NHK - www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/radio/listener/201712080600/

Các tin bài khác