Thư viện

Hệ thống thư viện phục vụ giảng dạy, tham khảo, nghiên cứu, giải trí,...dành cho giáo viên & học viên của trường Kaizen.

 • 楽しく聞こう Ⅰ

  Sách dành cho người học tiếng Nhật sơ cấp và trung cấp. Sách có nhiều hình ảnh minh họa và bài học vui tươi, kèm CD với nhiều hiệu ứng âm thanh.

 • クラス活動101

  Sách gồm 101 bài xây dựng tình huống được đánh giá có hiệu quả tốt cho người học tiếng Nhật. Các bài tập được xây dựng vui và thúc đẩy nâng cao tiếng Nhật, dành cho cả giáo viên và học viên.

 • わくわく文法リスニング99 ワークシート

  Mastering Japanese by Ear

  Sách luyện nghe.

  Có hai cách để thực hành nghe. Đầu tiên là tập trung vào chủ đề của cuộc trò chuyện, thứ hai là tập trung vào các chi tiết cụ thể hơn. Sách gồm 99 bài hội thoại giúp người học chuyển từ chủ đề chung đến nắm bắt được các chi tiết cụ thể và quan trọng trong các cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật. Tham khảo thêm tại đây.

 • 毎日の聞き取り50日 下

  Everyday Listening in 50 Days: Listening Tasks for Beginners (vol.2)

  Sách kèm theo đĩa CD được viết dành cho người mới bắt đầu học để cải thiện nghe và hiểu tiếng Nhật. Gồm rất nhiều từ vựng cơ bản, mẫu câu và những tình huống thực tế. Sách cũng giúp nâng cao hiểu biết về văn hóa Nhật Bản và cuộc sống hàng ngày. Tham khảo thêm tại đây.

 • 毎日の聞き取り50日 上

  Everyday Listening in 50 Days: Listening Tasks for Beginners (vol.1)

  Sách kèm theo đĩa CD được viết dành cho người mới bắt đầu học để cải thiện nghe và hiểu tiếng Nhật. Gồm rất nhiều từ vựng cơ bản, mẫu câu và những tình huống thực tế. Sách cũng giúp nâng cao hiểu biết về văn hóa Nhật Bản và cuộc sống hàng ngày. Tham khảo thêm tại đây.

Các sách tham khảo khác