Thư viện

Hệ thống thư viện phục vụ giảng dạy, tham khảo, nghiên cứu, giải trí,...dành cho giáo viên & học viên của trường Kaizen.

Lễ khánh thành Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VN-NB

Đoạn phim HTV thực hiện ghi hình Lễ khánh thành Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VN-NB. Dự án do cơ quan hợp tác quốc tế NB (JICA) hỗ trợ phát triển.

Lễ khánh thành Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VN-NB
Lễ khánh thành Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VN-NB

Đoạn phim HTV thực hiện ghi hình Lễ khánh thành Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VN-NB. Dự án do cơ quan hợp tác quốc tế NB (JICA) hỗ trợ phát triển.

Nhịp cầu du học - phần 1

Chương trình “Nhịp cầu du học” nêu bật ý nghĩa chương trình Thực tập sinh đối với mục tiêu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và giới thiệu tổng quan sinh động chương trình qua phần phỏng vấn trực tiếp Ngài Hirumistu Hida – Tổng lãnh sự Nhật Bản, Thạc sĩ Lê Long Sơn và các bạn trẻ tham gia chương trình do cty Esuhai phái cử hiện đang học tại KYS và làm việc tại NB.

Nhịp cầu du học - phần 2

Chương trình “Nhịp cầu du học” nêu bật ý nghĩa chương trình Thực tập sinh đối với mục tiêu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và giới thiệu tổng quan sinh động chương trình qua phần phỏng vấn trực tiếp Ngài Hirumistu Hida – Tổng lãnh sự Nhật Bản, Thạc sĩ Lê Long Sơn và các bạn trẻ tham gia chương trình do cty Esuhai phái cử hiện đang học tại KYS và làm việc tại NB.

Nhịp cầu du học - phần 3

Chương trình “Nhịp cầu du học” nêu bật ý nghĩa chương trình Thực tập sinh đối với mục tiêu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và giới thiệu tổng quan sinh động chương trình qua phần phỏng vấn trực tiếp Ngài Hirumistu Hida – Tổng lãnh sự Nhật Bản, Thạc sĩ Lê Long Sơn và các bạn trẻ tham gia chương trình do cty Esuhai phái cử hiện đang học tại KYS và làm việc tại NB.

Nhịp cầu du học - phần 4

Chương trình “Nhịp cầu du học” nêu bật ý nghĩa chương trình Thực tập sinh đối với mục tiêu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và giới thiệu tổng quan sinh động chương trình qua phần phỏng vấn trực tiếp Ngài Hirumistu Hida – Tổng lãnh sự Nhật Bản, Thạc sĩ Lê Long Sơn và các bạn trẻ tham gia chương trình do cty Esuhai phái cử hiện đang học tại KYS và làm việc tại NB.

Nhịp cầu du học - phần 5

Chương trình “Nhịp cầu du học” nêu bật ý nghĩa chương trình Thực tập sinh đối với mục tiêu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và giới thiệu tổng quan sinh động chương trình qua phần phỏng vấn trực tiếp Ngài Hirumistu Hida – Tổng lãnh sự Nhật Bản, Thạc sĩ Lê Long Sơn và các bạn trẻ tham gia chương trình do cty Esuhai phái cử hiện đang học tại KYS và làm việc tại NB.

Chương trình 60s HTV

Chương trình 60s HTV - Lễ khởi công Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VN-NB. Dự án do cơ quan hợp tác quốc tế NB (JICA) hỗ trợ phát triển

Giấc mơ xe máy Honda

Giấc mơ xe máy Honda - Phim sức mạnh niềm tin và nghị lực sống.