Đào tạo tiếng Nhật

Trung tâm Nhật Ngữ Cải Tiến (KaizenYoshidaSchool) hướng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề, có thái độ, ý thức nghề

ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT

DÀNH CHO THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT

Mục tiêu đào tạo Đào tạo tiếng Nhật căn bản (N4, N3), trung cấp 1, 2 (N3, N2)
Đối tượng đào tạo Dành cho các học viên có nguyện vọng đăng ký tham dự chương trình Thực tập sinh Kỹ năng tại Nhật Bản của Công ty Esuhai, Vitech, Tracimexco (01 năm hoặc 03 năm)
Thời gian đào tạo 01 năm
  • Đào tạo Mana
  • Văn hóa Nhật Bản
  • Tác phong làm việc tại cty Nhật
  • Các quy định nguyên tắc làm việc trong Công ty Nhật Bản (5S, Horenso, tuân thủ thời gian, cách ghi chú, làm việc nhóm,...)

Giáo dục định hướng (Oden)

Thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất, gồm đào tạo Trước trúng tuyển & Sau trúng tuyển

Đào tạo Tiếng Nhật:

Nghe, nói, đọc, viết từ trình độ sơ cấp, giao tiếp hàng ngày đến trung cấp (N4, N3, N2)

Đào tạo Kỹ năng:

  • Kỹ năng làm việc hiệu quả theo kinh nghiệm Nhật Bản
  • Kỹ năng phát triển bản thân
  • Kỹ năng tham gia phỏng vấn,…