Đào tạo Giáo viên tiếng Nhật

Trung tâm Nhật Ngữ Cải Tiến (KaizenYoshidaSchool) hướng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề, có thái độ, ý thức nghề

Đào tạo tiếng Nhật

chương trình du học nhật bản

Mục tiêu đào tạo Đào tạo tiếng Nhật căn bản, luyện thi NATTEST
Đối tượng đào tạo Thiết kế riêng dành cho các học viên có nguyện vọng đi Nhật để học Tiếng Nhật tại các Trung tâm, Học viện Tiếng Nhật tại Nhật Bản.
Thời gian đào tạo 4~6 tháng (tối thiểu 250 giờ)

  • Tiếng Nhật:Nghe, nói, đọc, viết trình độ sơ cấp, giao tiếp hàng ngày
  • Hướng dẫnLàm hồ sơ và luyện thi năng lực tiếng Nhật Nat Test (N5, N4)

giáo dục định hướng

  • Nhận thức, định hướng, mục tiêu nghề nghiệp, phát triển cuộc đời
  • Kế hoạch du học, khó khăn thách thức cần vượt qua

  • Những vấn đề cần chủ động phòng ngừa trong thời gian sống và học tập tại Nhật
  • Các nội dung khác căn cứ theo tình hình thực tiễn hoặc theo đề nghị của trường tiếp nhận

Phong tục tập quán, văn hóa Nhật

Sử dụng các phương tiện giao thông đi lại, mua bán, sử dụng các dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh hoạt đời sống hàng ngày tại Nhật