Đào tạo nâng cao quản lý

Trung tâm Nhật Ngữ Cải Tiến (KaizenYoshidaSchool) hướng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề, có thái độ, ý thức nghề

Đào tạo NÂNG CAO QUẢN LÝ

DÀNH CHO THỰC TẬP SINH VỀ NƯỚC

Mục tiêu đào tạo Đào tạo quản lý chuyên nghiệp cho các công ty Nhật Bản
Đối tượng đào tạo Thiết kế riêng dành cho các thực nghiệp sinh sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản trở về.
Thời gian đào tạo 01 tháng

Giáo dục nhận thức hiểu để thăng tiến trong công ty Nhật

 • ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CƠ BẢN
  (phát triển bản thân, kỹ năng phát triển nghề nghiệp)

  • Horenso, lập báo cáo và thuyết trình
  • 5S - Nền tảng của nhà máy Nhật Bản
 • ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NÂNG CAO

  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý sản xuất
  • Nâng cao năng suất lao động
  • Kỹ năng quản lý của Tổ trưởng sản xuất
  • Hệ thống quản lý chất lượng - ISO 9001
 • KIỂM TRA
 • KỸ NĂNG VI TÍNH