Đào tạo tiếng Nhật & Kỹ năng làm việc

Trung tâm Nhật Ngữ Cải Tiến (KaizenYoshidaSchool) hướng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề, có thái độ, ý thức nghề

Đào tạo tiếng Nhật & KỸ NĂNG LÀM VIỆC

TRONG CÔNG TY NHẬT BẢN

Mục tiêu đào tạo Đào tạo Tiếng Nhật & huấn luyện về kỹ năng, tác phong làm việc, ý thức,...theo phong cách Nhật Bản theo yêu cầu của các Công ty Nhật Bản tại Việt Nam
Đối tượng đào tạo Quản lý và nhân viên của các Công ty Nhật Bản tại Việt Nam
Thời gian đào tạo từ 06 tháng đến 01 năm

Chương trình được thiết kế theo thời gian Công ty đối tác yêu cầu

  • Tiếng Nhật :

    • Căn bản, giao tiếp
    • Trung cấp
  • Business Manner/
    Business mind

ĐÀO TẠO Ý THỨC CÔNG VIỆC (phát triển bản thân, kỹ năng phát triển nghề nghiệp)